Lugemisoskus - kuidas tõhusalt ja mõttega lugeda?

Küsimuste esitamine

Küsimuste esitamist võib kasutada nii eelnevate teadmiste aktiveerimiseks kui loetust arusaamise analüüsimiseks. Selleks on kaks võimalust:

Võimalus 1.

Leia tekst, soovitavalt teadustekst, mille peal soovid antud strateegiat katsetada. Enne lugema asumist tutvu põgusalt teemaga ning esita kolm küsimust, millest kahele esimesele vasta enne lugemist.

  1. Mida juba tean antud teema kohta?
  2. Mida tahan teada antud teema kohta?
  3. Mida õppisin?

Paremaks visualiseerimiseks võib küsimused ja vastused paigutada kolme kõrvutiasetsevasse tulpa:

T-T-Õ tabel

Mida tean?

Mida tahan teada?

Mida õppisin?

 

 

 

 

 


 

 

Loe teksti ja püüa leida vastused teise tulpa kirjutatud küsimustele.

Kui oled teksti läbi lugenud, meenuta millised olulisemad mõtted tekstist meenuvad ning kirjuta need kolmandasse tulpa.

Kui kõigile kolmele küsimusele on vastatud, siis analüüsi vastuseid: milliseid minu eelteadmisi tekst toetas, milliseid mitte? Millistele minu küsimustele tekst andis vastuseid, millistele ei andnud? Kas see, mis ma õppisin, kattus sellega, mida tahtsin teada?

Võimalus 2.

Loe teksti ja pärast teksti lugemist vasta järgmistele küsimustele:

  1. Millised on tekstis esitatud olulisemad ideed/mõtted? Leia tekstist tõendusmaterjali – laused, joonised.
  2. Millised tekstis esitatud ideed/mõtted jäid segaseks?
  3. Millest sa täpselt aru ei saanud (mõistete sisu, lause või lõigu tähendus, tekstis kirjeldatud sündmuste järgnevus vms)?
  4. Pöördu tagasi vastavate kohtade juurde tekstis ning vasta endale arusaamatuks jäänud küsimustele.