Lugemisoskus - kuidas tõhusalt ja mõttega lugeda?

Märkidega lugemine

See tehnika sobib, kui lugemisel saad kasutada isiklikku eksemplari allikast või koopiat. Kui tegemist on laenutatud eksemplariga, siis kasutada kleebitavaid märkmepabereid. 

  • Loo oma märkide süsteem, mida lugemise ajal kasutad teksti servale valgele äärele märkimisel. Oluline on arvestada, et märgid oleksid võimalikult lühikesed ning sulle omased ning neid ei tohiks olla liiga palju (soovitav kuni 5). Märgid ei ole laused, mille ülestähendamise ajal mõte kaduma võib minna. Kasutada võib järgmist süsteemi: ! – oluline mõte; ? – küsimus;  - ei saa aru; x –ei nõustu.
  • Loe teksti ning märgi lugemise ajal teksti servale valgele äärele või märkmepaberile  sümbolid.
  • Pärast teksti lugemist vaata üle märgid, millega tähistasid arusaamatuid kohti. Ehk tervikut tundes, omandavad ka väiksemad osad selgema tähenduse. Kui loetud teksti kasutada allikana kirjaliku töö koostamisel, siis aitavad kirjutatud märgid üles leida tekstist olulisemaid kohtasid.