1. Sissejuhatus

Ligikaudu 90% ööpäevast viibivad inimesed ruumides, mistõttu on sisekliima kvaliteet väga oluline. Halb sisekliima