1. Autori andmed ja kasutatud kirjandus

Käesoleva õppematerjali koostaja on Leena Paap, Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna lektor.

l


Kasutatud kirjandus:

1. Robert Reinpuu "Ehitusfüüsika", Tallinn 2003
2. Matti ja Olli Seppänen "Hoone sisekliima kujundamine", Tallinn 1998