Kursuse pilt Auto dünaamika (TAT431) - J. Luppin
Autotehnika

Teoreetilise mehaanika ja tugevusõpetuse alused.
Autole liikumisel mõjuvad jõud. Kiirendus- ja pidurdusdünaamika. Jõu- ja võimsusbilanss. Auto ökonoomsuskarakteristikad. Auto pööramise kinemaatika ja manööverdusvõime. Piki- ja põikistabiilsus. Läbivusvõime. Sõidusujuvus, vibratsioon ja müra.
Auto sirgjoonelise liikumise dünaamika mõõtmised. Auto kõverjoonelise liikumise dünaamika mõõtmised. Ringrajasõidu parameetrite analüüs.

Kursuse pilt Auto konstrueerimine + projekt MOOC (Luppin, Annask, Vennikas)
Autotehnika

Antud MOOC-kursus käsitleb mootorsõiduki projekteerimise aluseid ja praktilist metoodikat. Kursusel on ühendatud üliõpilase individuaalne õpitee teoreetilise aluste õpetamisega läbi interaktiivsete mudelite ning videojuhiste, pakkudes ka grupitöö eesmärkide täitmiseks vajalikke vahendeid. Interaktiivseteks mudeliteks on projekteerimiseks vajalikud insenertehnilised arvutusmoodulid ja vastavad 3D mudelid.

Kursuse pilt Autode tehniline ekspertiis (TAT037) - J. Luppin
Autotehnika

Kursuse eesmärgiks on teadmiste andmine sõidukiga või selle komponendi tehnorikkega seotud kahjujuhtumi põhjuste ja liiklusõnnetuse uurimise metoodikast.

Kursuse pilt Autofüüsika (TAT393) - J. Luppin
Autotehnika

Kursuse eesmärgiks on teadmiste andmine auto liikumist määravatest füüsikalistest protsessidest ja nende hindamise võimalustest, mis on tarvilikud ohutute ja keskkonnasäästlike sõidukite projekteerimisel ning nende kasutamise korraldamisel.

Kursuse pilt Autotehnika LÕPUTÖÖ (TAT419) info ja seminarid - H. Vennikas
Autotehnika

Autotehnika ja teeliikluskorralduse viimase kursuse üliõpilastele mõeldud oluline informatsioon. Ülevaade lõputöö protsessist (meelespea, ajakava, seminaride ja juhendajate info).

Kursuse pilt Autotehnika sissejuhatus erialasse (TAT386) - H. Vennikas
Autotehnika

Õppeaine on õppekavas kohustuslikuna autotehnika-eriala üliõpilastele, õpe viiakse läbi esimese kursuse sügissemestril. Tallinna Tehnikakõrgkool struktuur ja töökorraldus. Transporditeaduskonna töökorraldus ja asjaajamise kord. Õppetöögraafik, tunniplaan. Täiskasvanud õppija. Autonduse valdkonnad. Autoettevõtte ärimudel. Autoettevõtte klienditeeninduse standard. Insenerieetika.