Design of Robotic Systems - K. Mahmood
Robotitehnika

Aims of the course

  • To study the applications and development of industrial robotics cells in virtual environment.
  • To create a layout of robotic systems in 3D virtual environment focus on production factory. 
  • To simulate and analyze the  virtual model of an automated production line including industrial robotics. 
  • To generate and visualize the 3D virtual model of a robotic system/production system using Virtual Reality (VR). 

Masinnägemine
Robotitehnika
Valdab masinnägemise põhimõtteid, piiranguid ning liitreaalsuse võimalusi.
Oskab kasutada masinnägemise tehnoloogiat, seadmeid ning neid ühendada tootmissüsteemidesse;
Tunneb info- ja kommunikatsioonitehnika toimimise põhimõtteid tootmises
Tunneb tootmise digitaliseerimise olemust ja lahendusi
Oskab kasutada virtuaalreaalsuse tehnoloogiat, seadmeid ning neid ühendada tootmissüsteemidesse.
Oskab luua virtuaal- ja liitreaalsuse sisu ning analüüsida selle kasutatavust erinevates tööstuslikes situatsioonides.
Oskab analüüsida tootmisahelaid ning kasutada digitaliseerimist probleemide, kitsaskohtade lahendamisel.
Robotehnika õppekava lõputöö (TRO020) info
Robotitehnika

Siin on tehnikainstituudi robotitehnika õppekava lõpetamisega seonduvad infomaterjalid ja dokumendid.

Robotite konstrueerimine - projekt II V.Lõhmus
Robotitehnika

Õpime tundma droone ja ehitame ka ise ühe valmis ning anname sellele praktilise ülesande, näiteks masinnägemisega objektide otsimine. 

Erinevatel aastatel võib antud õppeaine raames toimuda ka teistsuguste masinate ehitus. Näiteks mõni lepingulise või teadustöö raames.

Seadmete internet ja turvalisus(TRO010) - V. Lõhmus
Robotitehnika

Seadmete ühendamise moodused ajaloos, jõudmine tekkivate standarditeni. Standardite kandidaadid, nende eripärad, kasutusvaldkonnad. Lahenduste loomise juures tekkivad korralduslikud probleemid ja leevendused. Võrku ühendatavad seadmed ja kasutatavad protokollid. Vajalikud adapterid seadmete liidestamiseks. Võrguühenduse loomise moodused, vajalikud seadistused Linuxi ning Androidi juures. Võrguprogrammide loomise eripärad. Java, Pythoni ja PHP näited. Andmete ülekanne ja töötlemine. Rakenduste töökindluse testimine. Iseseisev teooriamaterjalide lugemine ning võrgulahenduste koostamine.

Virtuaalne tehas
Robotitehnika

Kursuse raames õpitakse selgeks simulatsiooniprogramm Visual Components. Alustatakse programmi baasteadmiste õpetamisega ja tehakse valmis mõned tööstuliini simulatsioonid. Kursuse lõpu poole räägitakse VR (virtuaalreaalsus) tehnoloogiast ja kasutatakse neid, et siseneda virtuaalsesse maailma kus õpilased saavad oma loodud simulatsiooni vaadata ja seal ringi liikuda.