Suhtlemisoskused

Suhtlemisoskuste, ajaplaneerimise ja rahalise toimetuleku teema läbinuna on üliõpilane teadlikum erinevatest suhtlemistehnikatest ning oskab kasutada efektiivsemalt oma ajalisi ja rahalisi ressursse.  

 

Õpiväljundid

Üliõpilane:

  • seostab õpitut oma varasemate suhtlemis- ja elukogemustega
  • oskab rakendada õpitud oskusi igapäevastes suhtlemissituatsioonides
  • oskab kasutada erinevaid ajaplaneerimistehnikaid ning analüüsida oma ajakasutuse efektiivsust
  • suudab paremini planeerida oma rahalist toimetulekut.