Esinemisoskus - kuidas pidada ettekannet?

Mida teiste ja enda esinemistest õppida?

Avaliku esinemise oskust aitab tõhustada see, kui regulaarselt tegeled eneseanalüüsiga ja/või kui analüüsid teiste tehtud ettekannete õnnestumisi ja ebaõnnestumisi.

Teiste ettekandeid jälgides pööra tähelepanu sellele …

… millised tegurid muudavad ettekande huvitavaks/igavaks

… millised tegurid teevad ettekande selgeks ja arusaadavaks/segaseks ja keeruliseks

… kuidas ettekandja tõstab olulisi seisukohti esile?

… kuidas faktid ja järeldused on esitatud?

… kuidas on kujundatud emotsionaalset keskkonda?

Olulisematest tähelepanekutest koosta enda jaoks kirjalik kokkuvõte.

TÖÖLEHT: Eneseanalüüs – kuidas oma esinemisest õppida?

Tabelis on ettekannete koostamine ja esitlemine osadeks lahti võetud. Võid seda kasutada kontrollnimekirjana oma esinemist ette valmistades kui ka eneseanalüüsiks pärast esinemist. Nii leiad üles ka kõige kriitilisemad esinemise aspektid ehk arenguruumi.

Võid lasta ennast ka mõnel kuulajal hinnata – nii saad paremini aimu, millise mulje sinu esinemine teistele jätab.

Hindamisel kasuta 5-pallist skaalat: 5- suurepärane,  4- väga hea,  3-hea, 2- rahuldav, 1-kasin

Kriteerium

5

4

3

2

1

Ettevalmistus

Materjaliga tutvumine

 

 

 

 

 

Eelteadmised valdkonnast

 

 

 

 

 

Sisu ja struktuur

Sissejuhatus

 

 

 

 

 

Teemaarenduse loogilisus

 

 

 

 

 

Argumentide veenvus

 

 

 

 

 

Järeldused

 

 

 

 

 

Kokkuvõte

 

 

 

 

 

Lõpetatus

 

 

 

 

 

Ajastus

Etteantud aega mahtumine

 

 

 

 

 

Aja otstarbekas kasutamine

 

 

 

 

 

Esitlusmaterjalid

Asjakohased

 

 

 

 

 

Sobilikud

 

 

 

 

 

Selged

 

 

 

 

 

Mõjusad

 

 

 

 

 

Esitlus

Verbaalsed vahendid:

Intonatsioon, ilmekus, kuuldavus, kiirus, ladusus

 

 

 

 

 

Mitteverbaalsed vahendid:

Riietus, kehahoiak, žestid, silmkontakt, enesekindlus

 

 

 

 

 

Üldine mõjusus

 

 

 

 

 

Auditooriumi reaktsioon

 

 

 

 

 

Toimetulek küsimustega

 

 

 

 

 

Antud vastuste kvaliteet