Ehitusalane Inglise keel - M. Kuning
Training courses

Käesolev inglise keele kursus on mõeldud 2. kursuse rakendusarhitektuuri üliõpilastele. Kursusel käsitletakse põhiliselt teemasid, mis on seotud hoonete osade ja projekteerimisega.

FIATA diplomi baaskursus - Jüri Suursoo
Training courses
FIATA (Ekspedeerijate Assotsiatsioonide Rahvusvaheline Föderatsioon) diplomi baaskursus on Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt FIATA-s atesteeritud kursus, millise läbimisel väljastatakse rahvusvahelise ekspedeerija kompetentsi tunnustav rahvusvaheliselt tunnustatav diplom.

Kursus koosneb 13 moodulist ja sellele järgnevast diplomi e lõputööst.
Moodulites käsitletakse rahvusvahelise ekspedeerimispraktika ja teooria eroinevaid valdkondi.Iga moodul lõppeb arvestustesti või ülesandega
Moodulid on:
Moodul 01. ÜLDISED TEADMISED RAHVUSVAHELISEST EKSPEDEERIMISVALDKONNAST (GENERAL KNOWLEDGE OF THE FREIGHT FORWARDING INDUSTRY).
Moodul 02. LOGISTIKA ( LOGISTICS)
Moodul E 03. MERETRANSPORT ( SEA TRANSPORT (GENERAL))
Moodul 04. LENNUTRANSPORT (AIR TRANSPORT)
Moodul 05. RAUDTEETRANSPORT (RAIL TRANSPORT)
Moodul 06. MAANTEETRANSPORT (ROAD TRANSPORT)
Moodul 07. INTERMODAALNE –JA MULTIMODAALNE TRANSPORT (INTERMODAL AND MULTIMODAL TRANSPORT)
Moodul 08. LAONDUS JA JAOTUSVEOD (WAREHOUSING, STORAGE AND DISTRIBUTION)
Moodul 09. TOLLINDUS JA TOLLIPROTSEDUURID (CUSTOMS PROCEDURES)
Moodul 10.IT LAHENDUSED EKSPEDEERIMISVALDKONNAS (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHOLOGIES (ICT) IN FORWARDING)
Moodul 11. OHTLIKUD KAUBAD (DANGEROUS GOODS).
Moodul 12. RISKIDE HALDAMINE JA KINDLUSTUS (INSURANCE (RISK ADMINISTER IN FREIGHT FORWARDING INDUSTRY)).
Moodul 13. JULGEOLEK JA TURVALISUS TARNEAHELATES (SAFETY AND SECURITY)
Rail asset management and pricing
Training courses

Upon successful completion of the course, students will:

 •  understand the asset-centric business model for railways, knowing how to acquire and use resources taking into account life-cycle costs, service quality and safety, and environmental impacts; 
 • be familiar with price formation and calculation methods and be able to relate railway      enterprise costs and revenue to assets and sources of financing;
 • have an overview of the legislative environment for the railway sector, including cross-border contracts, which they will then be able to use in the scope of their professional and occupational activities.

Raudtee majandamine ja hinnastamine - O. Koppel
Training courses

Kursuse eesmärgiks on teadmiste omandamine raudtee majandamisest ja hinnastamisest kutsestandardis Raudteeinsener, tase 6 ette nähtud mahus. Kursuse läbinud üliõpilane:

 • mõistab raudtee varakeskset ärimudelit, hangib ja kasutab ressursse, võttes arvesse olelusringi kulusid, teenuse kvaliteeti ja ohutust ning mõju ümbritsevale keskkonnale;
 • tunneb hinnakujundus- ja -kalkuleerimismeetodeid, seostades raudtee-ettevõtja kulud ja tulud ning varad ja finantseerimisallikad;
 • orienteerub raudtee õiguslikus keskkonnas, sh piiriülestes lepingutes, rakendades neid oma kutse- ja ametialases tegevuses.

  Upon successful completion of the course, students will:

  •  understand the asset-centric business model for railways, knowing how to acquire and use resources taking into account life-cycle costs, service quality and safety, and environmental impacts; 
  • be familiar with price formation and calculation methods and be able to relate railway      enterprise costs and revenue to assets and sources of financing;
  • have an overview of the legislative environment for the railway sector, including cross-border contracts, which they will then be able to use in the scope of their professional and occupational activities.

  Riigihanked kinnisvara korrashoius
  Training courses

  Koolitus annab täiendavaid teadmisi kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevatele halduritele ja hooldajatele riigihangetel osalemiseks.

  Statistiline andmeanalüüs MS Excelis
  Training courses

  Kursuse käigus õppija omandab statistilise andmeanalüüsi läbiviimiseks vajalikud kompetentsid. Antud kursus osaleb täiskasvanute täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (RKT) programmis.