Ainepunkte: 6,0 EAP
Maht tundides: 144
Sh auditoorne töö: 64, iseseisev töö: 80
Eeldusained: -
Hindamisviis: Eksam (eristav hindamine)


Aine üldeesmärk:
Kursuse eesmärgiks on rakenduskõrghariduse õppekava üliõpilastele disaini ning tootearendusprotsessi alusteadmiste andmine.