Rühmatöö Juhtumi analüüs nr 3 "Ehitusteaduskonna SWOT " kirjeldus ja esitamine

Koostada SWOT analüüs Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna põhjal.
SWOT analüüsi puudutav info on olemas loengu konspektis.
Vaadake üle kooli missioon ja visioon (tehke omapoolsed ettepanekud).
Tutvuge TTK ehitusteaduskonna kodulehega, millised muudatused oleksid vajalikud? Ootan teiepoolseid ettepanekuid (millest tunnete puudust kui kodulehte vaatate, mida oleks vaja rohkem esile tuua).

Moodustage vabal valikul 3-5 liikmelised rühmad.
SWOT analüüsis on 4 põhilist teemat.1)Sisekeskkonnast tulenevad tugevused 2) Sisekeskkonnast tulenevad nõrkused. 3)Väliskeskkonnast tulenevad võimalused 4) Väliskeskkonnast tulenevad ohud.
Töö võib vormistada maatriksina, lühike kirjeldus(vt loengu materjale), kuid peale maatriksit ootan teie ettepanekuid, mis on pikemalt lahti kirjutatud.

Publitseerige oma rühmatöö veebis (Google Apps vahendit kasutades) ning postitage dokumendi aadress foorumisse. Selleks klõpsa foorumi lingil 'Vasta'.

Enne töö esitamist kontrollige, kas õppejõul on ligipääs teie loodud dokumendile.
Olen tänulik, kui postitate aadressi lingina. (tööriist- lisa veebilink)

Separate groups: All participants
(There are no discussion topics yet in this forum)