Rühmatöö Juhtumi analüüs nr 4 "Ehitusalane juhtum " kirjeldus ja esitamine

Rühmatööna (1-3 liiget) koostada ehitusalane juhtum.
Analoogne auditooriumis lahendatud probleemülesannetele/juhtumitele.
Ülesandes kirjeldada olukorda, millega olete ise oma töös kokku puutunud, tuttav on rääkinud või mõtlete välja olukorra, mida oleks vaja lahendada.

Publitseerige oma rühmatöö veebis (Google Apps vahendit kasutades) ning postitage dokumendi aadress foorumisse. Selleks klõpsa oma rühma foorumi lingil 'Vasta'.

Teie poolt koostatud juhtumeid lahendame viimases auditoorses loengus.
(Kui soovite, jäävad teistele kursusekaaslastele probleemülesannete autorid teadmata)
Tähtaeg on 27.november(23.55), hilinenud töid vastu ei võta.


Separate groups: All participants
(There are no discussion topics yet in this forum)